lördag, december 28

År 2013 höjdpunkter och ser framemot i 2014

Vintervår 2013


Vårsommar 2013

Höstvinter 2013
 • Ingen höjdpunkt, men en stor förändring: Barnen börja på dagis i augusti. 
 • Jag fick praktikplats. 
 • Jari och Dannus bröllop i oktober.
 • Anja och Steffens bröllop i december i Stuttgart.
 • Ingen höjdpunkt alls, men viktigt: Barnen har fått igång en ögoninflamationsspiral. Båda har haft åtminstone 3 och nu håller Sander på och få en fjärde. Tidigare år har vi haft 0.

Ser framemot år 2014

 • Få praktiken klar i februari
 • Thailand i februari
 • Bli klar tradenom i mars
 • Hoppeligen baby i juli
 • Dagny och Steffens bröllop i augusti
 • Eventuellt ny studieplats till hösten...

Inga kommentarer: