söndag, augusti 18

Våra regler

När barnen börja dagis så fick jag lite lappar att fylla i där man fråga om barnen och vad de gör och hur de äter och hur vi har det hemma och så. På Arthurs lapp fanns det en fråga om våra regler och vad som händer om de inte följs. Och jag fundera så länge på den frågan. Önskar att jag sku ha kopierat lappen för kommer ju inte mera exakt ihåg vad jag skrev, men här kommer en lång efterversion.

Vi har rätt lite regler. Men man får inte göra ont åt andra eller förstöra. För mig är det viktigt att barnen lyssnar och om så krävs gör enligt det, men det viktigaste är att de lyssnar. Och medan de lyssnar så förklarar jag varför nåt är viktigt och vad som händer om man inte gör på nåt sätt. För mig är det viktigare att de lyssnar och tar in vad jag säger än det att de gör exakt vad jag säger.* Om det är nåt viktigt de ska göra som att komma nånstans ifrån så går jag bara efter dem om de måste bort.  Jag försöker också göra som jag vill att de ska göra (och som jag vill att människor överlag ska göra), alltså lyssna. Så om de protesterar så vill jag ta reda på vad som de inte håller med om och hur de vill göra. De får också ganska ofta bestämma hur vi gör, men ändå så vet de att om jag sagt nåt och det är så så då är det så. Jag håller vad jag lovar och jag säger inte sånt jag inte menar och inte är färdig att genomföra ( i sällsynta fall kan jag nog göra det, men ofta händer det ej). Jag tror att genom att visa respekt mot barnen och ta dem i beaktande och lyssna på dem och diskutera och fundera så kommer de också att lära sig respektera andra och ta dem i beaktande och behandla dem på ett trevligt sätt.

Men fast jag tycker att vi inte har mycket regler så har vi ganska mycket rutiner och i och med det regler. Tvätta händerna före maten, tvätta tänderna, äta vid matdags, klä på sig före man går ut. Sånadär självklara saker för mig. Vi äter också alltid vid matbordet och man får inte ha fötter på bordet eller sitta på bordet. Sen ska man ju helst äta med bestick, men jag är inte så noggrann med det. Jag tror att det är viktigt att lära sig lite hur man kan bete sig bland med andra människor för då kan man vara mera bekväm i sådana situationer. Arthur vet väldigt bra att hemma får man slicka tallriken men inte borta eller om man har gäster =)

Och sen är det ju säkerhetsreglerna. Hjälmen är på när man cyklar, i bilen sitter man fastspänd i bilstol och Sander ska hålla hand vid övergångsställen i Stockholm. Där finns det inget utrymme för diskussion.

Och vad händer om man bryter mot våra regler. Nå, Arthur har nångång fått gå och sitta på stol i sovrummet men det har inte hänt på länge. Vi pratar och så ska man be om ursäkt om man gjort ont åt nån. Beroende på vad man gjort så försöker jag komma på en naturlig konsekvens. Typ städa upp om man kastat saker omkring sig, hjälpa till och laga nåt som man gjort sönder.
*För Micke är det inte alltid så lätt för han är inte lika pratglad som jag och han blir så irriterad när barnen inte genast slutar då han ropar "sluta".

Inga kommentarer: