onsdag, februari 5

Om nyheter

Jag var en 11000 som svara på enkäten om dagvården.

Mina poänger var precis de som hs.fi lyfte upp (kan inte länka dit för har ren läst 5 artiklar men det står i princip samma som på IL):

-För stora grupper (Arthurs sida har 30 barn från 3-5)
-För lite personal (Ibland tror jag de är bara 3 men oftast är de nog 4 på Arthurs sida och det är också alltför lite)
-Jag sku gärna veta mera om deras dagar och principer och så (jag fick ju shock före julen när jag hörde att lilla sidan har en "bur" (lekhäck) dit barnen sätts om de gör något fel)

Dethär var alltså vad helsingin sanomat lyfte upp. Det jag såg som viktigaste resultatet.

När X3M nyheterna (och alltså Yle) rapportera om saken var slutsatsen att föräldrarna är nöjda med dagvården och allt vad de är nöjda om. I en snabb sista mening nämndes att semestergrejer oroar och för stora grupper. Bilden den nyheten gav var helt annorlunda.

Hbl igen, som jag nu inte läst så noggrant än, lyfter främst upp att det är barnen det är fel på. De är våldsamma och föräldrarna kan inte säga nej. Och så glöms det bort det viktigaste. För stora grupper och för lite personal!

Mindre grupper och mera personal tack! På lilla sidan 1 skötare per 3 barn och på stora sidan 1 skötare per 6 barn. Åtminstone. Helst en som alltid är i reserv.

Inga kommentarer: